Politica de confidențialitate

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CONTEXTUL UTILIZARII APLICATIEI ȘI/SAU WEBSITE-ULUI „BRINGO”

v3.2_03. 03. 2022

 

I. Informatii generale

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale Bringo Magazin S. R. L. („denumita în continuare Bringo”), cu sediul în Bucuresti, Sectorul 2, Str. Bucuresti, Sector 2, str Barbu Vacarescu, nr 146-158, Biroul B., înregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/13752/2016, având cod fiscal RO36649034, în calitate de operator de date. În acest sens, Bringo urmareste în permanenta si se asigura ca prelucrarea datelor cu caracter personal respecta cu strictete principiile si legislatia privind protectia datelor cu caracter personal. 

Prezenta politica de confidentialitate vizeaza datele cu caracter personal ale Clientilor Bringo si ale celorlalti Utilizatori ai www.bringo.ro prin intermediul careia datele cu caracter personal sunt colectate, incluzând Livratorii, astfel cum aceste persoane au fost definite în prezenta. 

II. Modificări la prezenta politică

Această politică de confidențialitate („Politica de Confidențialitate”) este actualizată periodic. De fiecare dată când facem o modificare, vă vom informa în mod corespunzător și vom afișa informațiile actualizate pe site-ul nostru web https://www.bringo.ro/ro și în aplicația mobliă Bringo. 

III. Definitii

„Bringo” înseamna un program de calculator (software), care include si interfata grafica a acestuia, asupra caruia Bringo detine toate drepturile de autor respectiv programul de calculator conceput pentru a fi rulat pe un echipament informatic mobil, de tipul smartphone si/sau tableta, si/sau pe un computer si care este pus la dispozitia Utilizatorilor de catre Bringo, inclusiv, în functie de politicile de afaceri Bringo, prin intermediul paginii de internet www. bringo. ro si Aplicatiei Bringo („Bringo. ro” sau „Site-ul”). 

Client” înseamna persoana fizica sau juridica care achizitioneaza unul sau mai multe Produse, prin lansarea unei comenzi ferme catre Livrator, utilizând aplicatia Bringo. 

Date cu Caracter Personal” înseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. 

Livrator” – înseamna atât Livratorul Bringo Magazin, cât si Livratorul Tert. 

Prelucrare“ (si derivatele sale, incluzând fara limitare ”a prelucra”) înseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra Datelor cu Caracter Personal, incluzând fara limitare colectarea, înregistrarea, pastrarea, modificarea, utilizarea, dezvaluirea, accesul, transferul sau distrugerea acestora;

Utilizator" - orice persoana care acceseaza sau utilizeaza Bringo. 

Ceilalti termeni utilizati cu majuscula si care nu au fost definiti în cuprinsul prezentei Politici de confidentialitate, vor avea întelesul atribuit potrivit definitiilor din Termene si Conditiile Bringo – mai multe detalii http://bringo. ro /public/terms-and-conditions 

IV. Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate

IV. 1. Bringo va prelucra urmatoarele Date cu Caracter Personal ale Clientilor:

I. 1. 1. Date de identificare: nume si prenume;

I. 1. 2. Date de contact: telefon, adresa de domiciliu/resedinta, adresa de livrare, adresa de e-mail; 

I. 1. 3. Date de cont: ID client, istoricul de cumparaturi, magazin vizitat, frecventa de cumparaturi, date de geolocalizare (furnizate de echipamentul IT pe care este instalata / ruleaza Bringo, daca functia de geolocalizare este activata pe respectivul Echipament Informatic), metoda de plata aleasa, orice alte date pe care Clientul le furnizeaza în mod direct prin Bringo si/sau prin intermediul Livratorului, cu ocazia livrarii Produselor comandate sau prin utilizarea Serviciului (e. g. cum ar fi Continutul Furnizat de Utilizatori astfel cum este acesta definit în Termene si Conditii), produse vizualizate;

I. 1. 4. Date privind dispozitivul si interactiunea cu aplicatia: date de utilizare, date de diagnostic, date de marketing, timpul petrecut în diferite secțiuni ale Aplicației, sau orice alte informatii referitoare la modul in care interactionati cu aplicatia Bringo. 

 I. 1. 5. Date privind sanatatea: valabilitatea certificatului de incadrare in grad de handicap;

(ii) daca înregistrarea contului de Utilizator în Bringo se face prin intermediul contului de Facebook sau Google, Bringo va prelucra urmatoarele date publice de profil facute publice de aplicatiile prin intermediul carora va logati: nume utilizator, adresa de e-mail;

(iii) Bringo poate, de asemenea, prelucra date referitoare la modul în care este utilizat Bringo, cum ar fi comportamentul/preferinte/obisnuinte în cadrul Bringo, comenzi anterioare efectuate prin Bringo. 

IV. 2. Bringo va prelucra urmatoarele Date cu Caracter Personal ale Utilizatorilor:

(i) nume si prenume, telefon, adresa de e-mail;

(ii) daca înregistrarea contului de Utilizator in Bringo se face prin intermediul contului de Facebook sau Google, Bringo va prelucra urmatoarele date publice de profil afisate de aplicatiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail;

(iii) Bringo poate, de asemenea, prelucra date referitoare la modul în care este utilizat Bringo cum ar fi comportamentul/preferinte/obisnuinte în cadrul Bringo, comenzi anterioare efectuate prin Bringo. 

V. Scopurile Prelucrarii

V. 1. Datele cu Caracter Personal cu privire la Utilizatori si Clienti, furnizate cu ocazia crearii contului de utilizator sau în alt mod prin utilizarea Bringo, pot fi prelucrate de Bringo direct si/sau prin intermediul împuternicitilor, în urmatoarele scopuri:

(i) pentru desfasurarea relatiei contractuale dintre Utilizator/Client si Bringo, definita în cuprinsul Termenelor si Conditiilor, cum ar fi dar fara a se limita la, preluarea, validarea, expedierea si facturarea comenzii Clientului inclusiv plata online, informarea Clientului asupra starii comenzii si livrarea catre Client a Produselor comandate, inclusiv in system Click & Collect, informarea Clientului asupra eventualelor optiuni de comanda a Produselor în zona în care se afla; Detalii suplimentare referitoare la scopurile de prelucrare puteti afla consultand si Termenele si Conditiile Bringo, disponibile la urmatoarea adresa: 

(ii) pentru îndeplinirea obligatiilor legale care incumba Bringo în contextul serviciilor prestate prin intermediul Bringo, inclusiv a obligatiilor în materie financiar-contabila, fiscala, precum si în materie de arhivare;

(iii) pentru activitati de marketing direct - datele privind numele si prenumele, adresa de e-mail, telefon, adresa postala pot fi colectate si prelucrate în scop de marketing, reclama, publicitate. În acest scop, datele vor fi prelucrate în vederea transmiterii, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, precum e-mail, telefon, inclusiv prin intermediul aplicatiei Bringo si al notificarilor de tip push*, de oferte promotionale din partea Bringo si/sau din partea partenerilor Bringo, precum si orice alte noutati, privind produsele si serviciile oferite prin intermediul platformei Bringo;

*Nota: O notificare de tip push reprezinta un mesaj ce apare pe un dispozitiv mobil, care poate fi transmis în orice moment, fara a fi necesar ca utilizatorii sa se afle în aplicatie sau sa utilizeze dispozitivele lor pentru a primi astfel de mesaje. 

Atunci când v-ati dat acordul pentru astfel de prelucrari, aveti dreptul de a va retrage consimtamântul sau de a va opune, în orice moment. Retragerea consimtamântului nu va afecta legalitatea prelucrarilor desfasurate de Bringo anterior retragerii acordului. De asemenea, dezabonarea se poate realiza si prin accesarea link-urilor indicate în acest sens în textul mesajelor comerciale primite pe e-mail, respectiv prin optiunile disponibile în contul dumneavoastra. 

(iv) în scopul efectuarii diverselor analize, raportari privind modul de functionare a Serviciilor, realizarea de profiluri de preferinte de consum, în principal, în vederea îmbunatatirii Serviciilor oferite de Bringo. Bringo va putea transmite datele statistice si catre Partenerii sai. Cu toate acestea, mentionam ca toate informatiile astfel transmise catre tertii Parteneri vor fi furnizate în forma agregata, fara a include date care ar putea duce la identificarea (în mod direct sau indirect) a persoanelor vizate. 

(v) pentru rezolvarea plângerilor, reclamatiilor, cererilor transmise prin intermediul Bringo si de asemenea în scopul îmbunatatirii Serviciilor oferite de Bringo Utilizatorilor/Clientilor sai - datele privind numele si prenumele, adresa de e-mail, telefon, precum si orice alte date furnizate de Utilizator/Client. În situatia în care un Utilizator lasa un review negativ pe Bringo, acesta va putea fi contactat, inclusiv telefonic, de catre Bringo, Livratori sau alti parteneri contractuali ai Bringo în vederea solutionarii plângerii/cererii si în vedere îmbunatatirii Serviciilor oferite prin intermediul Bringo. 

(vi) pentru emiterea unui voucher de transport gratuit personalizat, cu perioada de valabilitate egala cu valabilitatea certificatului de incadrare in grad de handicap.

VI. Temeiul juridic al prelucrarilor de Date cu Caracter Personal

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în aceste scopuri are la baza: (i) obligatiile legale care incumba Bringo ca urmare a serviciilor prestate prin intermediul Bringo; (ii) încheierea, respectiv executarea contractului (prin acceptarea Termenelor si Conditiilor) în ceea ce priveste gestionarea comenzilor plasate de Clienti prin intermediul Bringo; (iii) interesul legitim al Bringo de a-si promova bunurile si/sau serviciile în contextul prezentarii acestora prin Bringo sau de a îsi apara drepturile si interesele în cazul unor potentiale actiuni în instanta; (iv) consimtamântul dumneavoastra în ceea ce priveste activitatile de marketing direct si alte prelucrari pentru care legislatia în domeniu prevede obligativitatea obtinerii consimtamântului. În masura în care ati exprimat consimtamântul dumneavoastra, iar temeiul prelucrarii este consimtamântul, aveti dreptul de a va retrage consimtamântul în orice moment, fara însa a afecta legalitatea prelucrarilor desfasurate de Bringo anterior retragerii acestuia. 

VII. Durata prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

VII. 1. Ca principiu, Bringo va prelucra Datele cu Caracter Personal pe întreaga durata a raporturilor contractuale, iar ulterior datele personale vor fi stocate pentru perioadele aplicabile diverselor tipuri de Date cu Caracter Personal, stabilite conform politicii Bringo de stocare si arhivare a datelor si documentelor, respectiv pe durata necesara îndeplinirii obligatiilor legale care incumba Bringo (de exemplu, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercitiului financiar în cursul caruia au fost întocmite). 

Daca va retrageti acordul pentru prelucrarea datelor si nu mai exista alte temeiuri juridice pentru prelucrare (de exemplu, existenta unei obligatii legale, existenta unei relatii contractuale, interesul legitim al Bringo) sau va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime si imperioase pentru prelucrare care sa prevaleze, Bringo va înceta prelucrarea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal. 

De asemenea, datele Utilizatorilor privind navigarea acestora pe Bringo, cum ar fi cele rezultând din activitatea de monitorizare a preferintelor de consum, istoricul comenzilor, datele de geolocalizare (incluzând adresele/coordonatele adreselor de livrare indicate de Client) vor fi prelucrate pâna la momentul la care persoana vizata solicita stergerea acestor date, în conditiile legii. Ulterior, Bringo poate sa dispuna anonimizarea acestor date, lipsindu-le astfel de caracterul personal si sa continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice. 

VII. 2. În situatia în care Utilizatorul/Clientul, dupa caz, doreste închiderea/stergerea contului, acesta nu va fi sters în mod automat si nici nu are ca efect automat stergerea Datelor sale cu Caracter Personal din cont prin apasarea butonului “Stergere cont”. Pentru a preveni situatiile în care Utilizatorul/Clientul ar apasa din greseala butonul de stergere cont, Bringo va afisa Utilizatorului/Clientului un mesaj de tip pop-up prin care i se va cere acestuia din urma sa confirme ca doreste stergerea contului. 

În cazul în care Utilizatorul/Clientul confirma ca doreste stergerea contului, Bringo va considera ca, în mod rezonabil, o atare cerere presupune implicit (i) stergerea datelor si (ii) retragerea consimtamântului Utilizatorului/Clientului pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct. 

În termen de cel mult o luna de la data înregistrarii cererii, Bringo va comunica Utilizatorului/Clientului modalitatea de solutionare a cererii, cu exceptia cazurilor în care termenul legal de raspuns este prelungit potrivit legii. 

Atunci când un Client solicita închiderea/stergerea contului, însa pe acel cont exista cel putin o comanda activa, cererea de stergere a contului va putea fi înregistrata numai dupa livrarea Produselor si finalizarea ultimei comenzi active. De asemenea, anumite categorii de Date cu Caracter Personal ar putea fi prelucrate în continuare de catre Bringo având în vedere obligatiile legale aplicabile, respectiv interesele noastre legitime (cum ar fi, apararea drepturilor sau intereselor, gestionarea eventualelor cereri). 

VIII. Persoanele care pot avea acces la Datele cu Caracter Personal

Datele cu Caracter Personal sunt, în principal, prelucrate de Bringo, prin angajatii sau colaboratorii sai autorizati sa prelucreze date personale. 

Datele cu Caracter Personal pot fi, de asemenea, divulgate urmatoarelor categorii de persoane:

(i) Livratorilor, în ceea ce priveste datele Clientilor pentru a le permite sa furnizeze Serviciile de Livrare catre Clienti si, în anumite situatii, pentru a putea verifica, raspunde si solutiona plângerile Clientilor, dupa caz;

(ii) Împuternicitilor Bringo care pot prelucra datele în numele si pe seama Bringo pentru oricare dintre scopurile mentionate mai sus;

(iii) Angajatii partenerilor (“Pickeri”) vor avea acces strict la numarul de telefon, numarul de comanda si strada pentru a le permite sa furnizeze serviciile de colectare a produselor comandate in mod optimizat în vederea livrarii acestora catre Clienti si, în anumite situatii, pentru a putea verifica, raspunde si solutiona plângerile Clientilor, dupa caz;

 (iv) Autoritatilor publice, ca raspuns la o solicitare de informatii facuta cu respectarea prevederilor legale sau în orice caz pentru ca Bringo sa aduca la îndeplinire o obligatie legala a acesteia;

(v) Unor terte parti, în legatura cu sau pe durata negocierilor care vizeaza o fuziune, o vânzare a activelor Bringo, consolidarea sau restructurarea, finantarea sau achizitionarea Bringo sau a unei portiuni din aceasta de catre alte entitati;

(vi) Partenerilor Bringo sau altor terte parti cu care Bringo intra în raporturi contractuale în diferite scopuri precum: în cazul unor campanii promotionale organizate de catre Bringo împreuna cu respectivii parteneri contractuali sau afiliati ai acestuia, mentinerea, pentru personalizarea si îmbunatatirea Bringo si a serviciilor derulate prin intermediul ei, pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta si autentificarea Utilizatorilor, precum si pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/promotional, în conditiile si limitele prevazute de lege;

(vii) Publicului larg, în cazul Continutului Furnizat de Utilizatori, astfel cum aceasta notiune este definita si detaliata în Sectiunea X din Termenele si Conditiile Bringo. 

Partenerii sau Livratorii Terti pot prelucra datele dumneavoastra și în nume propriu, în calitate de operatori de date in masura in care acestia vor fi contactati in mod direct de catre dumenvoastra cu privire la produsele/serviciile acestora, Bringo neavând niciun control asupra modului în care va sunt prelucrate datele de catre acesti Parteneri/Livratori terti. Asadar, pentru activitatile de prelucrare a Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal realizate de Partenerii Bringo si cu care intrati în raporturi prin intermediul Bringo, va rugam sa consultati si sa aveti în vedere politicile de confidentialitate si celelalte politici de interes, oferite de acestia. 

IX. Transferul Datelor cu Caracter Personal

Datele cu Caracter personal furnizate catre Bringo pot fi transferate în afara României, strict catre state din Spatiul Economic European. 

X. Furnizarea Datelor cu Caracter Personal

Furnizarea Datelor cu Caracter Personal poate fi o obligatie contractuala sau o obligatie necesara pentru încheierea unui contract, si este necesara pentru a putea beneficia de produsele si serviciile puse la dispozitie prin aceasta pagina de internet. Refuzul furnizarii Datelor cu Caracter Personal poate avea drept consecinta imposibilitatea beneficierii de produsele si serviciile puse la dispozitia dumneavoastra prin intermediul Bringo, respectiv imposibilitatea derularii raporturilor contractuale cu Bringo, iar Livratorii nu vor putea utiliza Bringo în vederea furnizarii Serviciilor de Livrare si angajatii partenerilor nu vor putea colecta în mod corect si complet produsele comandate în vederea livrarii acestora. Pentru activitatile de marketing direct, furnizarea datelor dumneavoastra este voluntara. 

Desi Bringo cere acordul pentru prelucrarea anumitor Date cu Caracter Personal, este posibil ca acest acord sa nu fie întotdeauna necesar conform legii. Astfel, Bringo poate utiliza, de exemplu, alte temeiuri legale pentru prelucrarea datelor, cum ar fi executarea contractului încheiat cu Utilizatorul, respectarea obligatiilor legale ce îi revin Bringo, sau interesul legitim în ceea ce priveste prelucrarea datelor pentru efectuarea de analize, raportari privind modul de functionare a Serviciilor, realizarea de profiluri de preferinte de consum, în principal, în vederea îmbunatatirii Serviciilor oferite de Bringo. 

XI. Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ale Livratorilor Terti

Daca sunteti Livrator Tert (persoana fizica sau asimilata acestora) veti gasi în aceasta sectiune informatii privind modalitatea în care va prelucram datele în contextul utilizarii aplicatiei Bringo. 

XI. 1. Categorii de date: Bringo va prelucra urmatoarele Date cu Caracter Personal ale Livratorilor Terti în contextul utilizarii Bringo: nume si prenume, telefon, adresa e-mail, imagine, mijlocul de transport utilizat, date de geolocalizare, precum si orice alte date furnizate de acesta prin intermediul Bringo, cum ar fi Continutul Furnizat de Utilizatori (astfel cum este definit în Termene si Conditii). 

XI. 2. Scopul si temeiul prelucrarii: Datele cu Caracter Personal ale Livratorilor Terti sunt prelucrate în scopul derularii raporturilor contractuale cu Bringo, inclusiv în scopul executarii comenzilor plasate de Client în cadrul Bringo, în temeiul relatiei contractuale, stabilita inclusiv prin acceptarea Termenelor si Conditiilor de utilizare a Bringo. De asemenea, datele potentialilor Livratori Terti care solicita sa devina Livratori prin intermediul formularului de contact disponibil pe Site sunt prelucrate pentru a face demersuri necesare si prealabile încheierii unui contract. 

XI. 3. Destinatarii datelor: Anumite Date cu Caracter Personal vor fi dezvaluite catre Clienti în vederea derularii contractului pe care acestia îl încheie cu Livratorul Tert prin intermediul Bringo, pentru scopul derularii Serviciilor de Livrare. Anumite Date cu Caracter Personal vor putea fi dezvaluite inclusiv catre împuternicitii Bringo, autoritati publice de orice tip, organizatii, furnizorii de servicii si bunuri, precum si catre alti destinatari mentionati mai sus la literele (ii) – (vi) din Sectiunea VI. De asemenea, anumite Date cu Caracter Personal (cum ar fi nume, prenume, imagine, date de geolocalizare) pot fi vizualizate în Bringo si de catre ceilalti Livratori înregistrati în Bringo. 

XI. 4. Durata prelucrarii Datelor cu Caracter Personal: Ca principiu, Bringo va prelucra Datele cu Caracter Personal pe întreaga durata a raporturilor contractuale, iar ulterior datele personale vor fi stocate pentru perioadele aplicabile diverselor tipuri de Date cu Caracter Personal, stabilite conform politicii Bringo de stocare si arhivare a datelor si documentelor, respectiv pe durata necesara îndeplinirii obligatiilor legale care incumba Bringo (de exemplu, în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data încheierii exercitiului financiar în cursul caruia au fost întocmite). 

Datele de geo-localizare, atunci când sunt activate serviciile de geo-localizare în aplicatia Bringo utilizata de Livratorul Tert vor fi prelucrate pentru scopul si pe perioada necesara determinarii adresei de livrare a Produselor si calcularii foilor de parcurs. În acest scop, datele de geolocalizare vor putea fi pastrate pâna la 3 luni. 

Bringo va sterge contul Livratorului Tert din Bringo dupa ce înceteaza colaborarea (contractul de prestari servicii încheiat de acesta) cu Bringo. 

XI. 5. Transferul Datelor cu Caracter Personal. Datele cu Caracter personal furnizate catre Bringo pot fi transferate în afara României, catre state din Spatiul Economic European. 

XI. 6. Furnizarea Datelor cu Caracter PersonalFurnizarea datelor Livratorilor Terti sunt necesare pentru efectuarea demersurilor prealabile încheierii contractului, respectiv în vederea executarii contractului. Refuzul furnizarii Datelor cu Caracter Personal poate avea drept consecinta imposibilitatea beneficierii de produsele si serviciile puse la dispozitia dumeavoastra prin intermediul Bringo, respectiv imposibilitatea derularii raporturilor contractuale cu Bringo, iar Livratorii nu vor putea utiliza Bringo în vederea furnizarii Serviciilor de Livrare si Angajatii partenerilor nu vor putea colecta în mod corect si complet produsele comandate în vederea livrarii acestora. 

XII. Drepturile Dumneavoastră

XII.1. Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal

Aveți dreptul de a rectifica datele deținute în legătură cu dvs., dacă acestea nu sunt corecte sau sunt incomplete. Dacă datele pe care le deținem cu privire la dvs. trebuie actualizate sau în cazul în care considerați că acestea pot fi incorecte, vă puteți autentifica în Aplicatia sau Website-ul Bringo pentru modificarea acestora direct de catre dumneavoastra, puteți contacta echipa noastră de Relații cu Clienții la adresa contact@bringo.ro sau va puteti adresa cu o cerere in acest sens direct catre persoana responsabila de protectia datelor, la adresa: dpo_romania@carrefour.com

XII.2. Dreptul de acces la datele cu caracter personal

In vederea realizarii dreptului de acces la datele dumneavoastra personale, Bringo va pune la dispozitie posibilitatea de a vă extrage direct dumneavoastra o copie a tuturor datelor personale pe care Bringo le detine cu privire la persoana dumneavoastra. Aceasta copie se poate obtine din (i) Aplicatia Bringo, sectiunea Setari a contului dumneavoastra > Informatiile mele > Descarcă datele mele si/sau din (ii) Website-ul Bringo la sectiunea Contul meu > Informatii personale > Exporta date personale. In acest fel, veti genera un document excel continand o copie a tuturor datelor dumneavoastra.

Alternativ, puteți obține direct de la noi confirmarea că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării contactand echipa noastră de Relații cu Clienții la adresa contact@bringo.ro sau va puteti adresa cu o cerere in acest sens direct catre persoana responsabila de protectia datelor, la adresa: dpo_romania@carrefour.com

XII.3. Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul, în anumite circumstanțe, de a ne solicita să vă furnizăm dvs. datele proprii pe care ni le-ați comunicat. De exemplu, Bringo se asigură că puteți accesa singuri datele permițându-vă să descărcați o copie a acestora printr-un singur clic, în format excel structurat si clar. Pentru aceasta, trebuie să vă autentificați în contul dumneavoastra și să accesați pentru (i) Aplicatia Bringo, sectiunea Setari a contului dumneavoastra > Informatiile mele > Descarcă datele mele si/sau din (ii) Website-ul Bringo la sectiunea Contul meu > Informatii personale > Exporta date personale.

XII.4. Dreptul de a vă revoca permisiunile

XII.4.1. Pentru a nu mai primi mesaje de marketing (comunicări comerciale):

 

Dacă nu doriți să mai primiți mesaje de marketing (comunicări comerciale) din partea Bringo, puteți opta oricand pentru renunțarea la comunicările de marketing. Există diverse metode de renunțare la primirea mesajelor de marketing (de a vă opune prelucrării datelor personale în scopuri de marketing, inclusiv crearea de profiluri):

•    Autentificați-vă în contul dumneavoastra Bringo din Aplicatie sau Website > secțiunea Setări pentru gestionarea permisiunilor dvs.; meniul Setări vă va oferi și posibilitatea de a renunța la primirea mesajelor de marketing personalizate prin dezactivarea bifei corespunzatoare. 

•    Contactați echipa noastră de Relații cu Clienții;

•    Trimiteți un e-mail la adresa dpo_romania@carrefour.com pentru instrucțiuni. 

•    Faceți clic pe link-ul de la sfârșitul unui e-mail sau text de marketing pentru a vă dezabona;

•    Spuneți consultantului dacă primiți un apel de marketing;

•    Dezactivați mesajele cu notificări push, inclusiv mesajele de marketing, în orice moment din aplicația noastra ori modificând setările de notificare ale dispozitivului dvs. sau dezinstalând aplicația;

•    Trimiteți-ne un e-mail folosind opțiunea Contact disponibilă pe Website-ul nostru, https://www.bringo.ro/ro/contact

Dacă optați pentru renunțarea la mesajele de marketing, aceasta nu înseamnă că nu veți mai primi mesaje funcționale. Aceste mesaje nu intră în categoria comunicărilor comerciale și, ca atare, le veți primi în continuare. 

XI.4.2. Pentru administrarea Cookie-urilor și o mai bună înțelegere a acestora:

Doriți să dezactivați un cookie sau să înțelegeți mai multe despre acestea, Consultați Politica de utilizare a cookie-urilor de pe site-ul nostru www.bringo.ro pentru detalii complete în acest sens. 

Va rugam sa aveti în vedere ca, în cazul retragerii consimtamântului conform dispozitiilor legale aplicabile, atunci când un astfel de acord a fost exprimat anterior pentru activitati de marketing, Bringo, dupa ce a luat act de acest fapt nu vă va mai trimite mesaje comerciale directe. Totodata, va rugam sa aveti în vedere ca, într-o atare situatie, desi nu veti mai primi mesaje comerciale directe, Bringo ar putea sa prelucreze datele dvs. cu caracter personal în mod legal, în baza altor temeiuri si pentru alte scopuri

XII.5. Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal

În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a vă opune prelucrării de către Bringo a datelor dvs. cu caracter personal. În funcție de situația concretă, dacă avem interese legitime pentru prelucrare care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților dvs. ori avem nevoie de date pentru stabilirea, exercitarea ori apărarea drepturilor Bringo în cadrul unor proceduri oficiale, putem prelucra în continuare datele dvs. pentru scopuri corelative. 

În cazul prelucrării datelor dvs. pentru scopuri de marketing/scopuri corelative în baza interesului legitim, vă puteți opune oricând. În aceste cazuri vom înceta de îndată să vă prelucrăm datele. Pentru exercitarea drepturilor de opoziție, vă rugăm să contactați echipa noastră de Relații cu Clienții sau trimiteți-ne un e-mail la oricare dintre coordonatele indicate mai sus.

XII.6. Drepturi în legătură cu procesul decizional automatizat

Deși actualmente, nu utilizam astfel de prelucrari, aveți dreptul de a nu fi supus procesului decizional automatizat și de a solicita intervenția umană. Pentru exercitarea drepturilor de opoziție, vă rugăm să contactați echipa noastră de Relații cu Clienții sau trimiteți-ne un e-mail la oricare dintre coordonatele indicate mai sus.

XII.7. Dreptul de a restricționa utilizarea datelor dvs. cu caracter personal

În cazul în care considerați că datele pe care le deținem cu privire la dvs. sunt incorecte sau considerați că nu ar trebui să prelucrăm datele dvs., vă rugăm să contactați echipa noastră de Relații cu Clienții pentru a discuta despre drepturile dvs.. În anumite circumstanțe, veți avea dreptul de a ne solicita să restricționăm prelucrarea. 

XII.8. Dreptul de ștergere

Bringo se străduiește să prelucreze și să păstreze datele dvs. doar atât timp cât acest lucru este necesar. În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele cu caracter personal pe care le deținem în legătură cu dvs. sau chiar să vă ștergeți direct dumneavoastra contul pe care il detineti la Bringo. 

In acest sens, Bringo va pune la dispozitie posibilitatea de a vă sterge direct dumneavoastra contul de client si implicit datele personale pe care Bringo le detine cu privire la persoana dumneavoastra. Aceasta stergere a contului de client se poate realiza direct din (i) Aplicatia Bringo, sectiunea Setari a contului dumneavoastra > Șterge contul > Șterge-mi contul si/sau din (ii) Website-ul Bringo la sectiunea Contul meu > Șterge contul. In acest fel, datele profilului dumneavoastra de client vor fi sterse definitiv din sistemele Bringo.

Alternativ, puteți obține direct de la noi confirmarea faptului că datele dvs. cu caracter personal au fost sterse, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate pana la momentul stergerii si/sau destinatarii datelor, contactand echipa noastră de Relații cu Clienții la adresa contact@bringo.ro sau va puteti adresa cu o cerere in acest sens direct catre persoana responsabila de protectia datelor, la adresa: dpo_romania@carrefour.com

În situatia în care persoana vizata formuleaza o cerere de stergere a datelor, în conditiile prevazute de lege, inclusiv ca urmare a închiderii/stergerii contului, și în măsura in care ati realizat deja comenzi prin intermediul Bringo pana la date stergerii datelor, vă informăm că există anumite categorii de date care nu pot fi șterse, întrucât Bringo are obligația legală de a prelucra astfel de date și de a păstra în continuare datele respective. Aceste date se referă la (i) cele aferente istoricului comenzilor care, în conformitate cu legislația fiscală, reprezintă documente justificative pentru emiterea facturilor pentru comenzile efectuate de către dumneavoastră. Aceste date vor fi prelucrate în continuare de Bringo în conformitate cu obligațiile legale și pot fi șterse doar după ce aceste obligații legale încetează să se mai aplice sau dacă legea permite Bringo să înceteze prelucrarea și să șteargă datele

Bringo ar putea prelucra în continuare anumite Date cu Caracter Personal, în temeiul: (i) obligatiei legale (de exemplu, în situatia facturilor, a documentelor justificative financiar-contabile, fiscale, precum si de arhivare) (ii) contractului încheiat între Bringo si Utilizator/Client/Livrator, inclusiv cel reprezentat de documentul Termene si Conditii; (iii) interesului legitim al Bringo (de exemplu, în vederea gestionarii solicitarilor / reclamatiilor care pot fi primite din partea dumneavoastra sau din partea autoritatilor competente pentru verificarea tranzactiilor comerciale sau pentru realizarea oricaror verificari justificate în baza legii, inclusiv în ceea ce priveste fraudele în domeniul online sau exercitarea/apararea drepturilor Bringo in justitie). 

Pentru exercitarea oricaror drepturi mentionate mai sus, va puteti adresa cu o cerere la urmatoarele date de contact:

Adresa: Bucuresti, Sector 2, Str. Mihai Eminescu nr. 108-112, etaj 5.

E-mail: contact@bringo.ro 

Atn: Departamentul de Marketing Bringo

Sau

E-maildpo_romania@carrefour.com 

Atn: Responsabilul cu Protectia Datelor

Bringo nu raspunde solicitarilor anonime. Prin urmare, în cazul în care ne scrieti prin e-mail/posta, va rugam sa ne indicati numele si prenumele dvs. pentru a va identifica si raspunde în mod adecvat solicitarii dvs. 

În functie de solicitare, daca aceasta este întemeiata si formulata în conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, Bringo va: 

  1. confirma solicitantului daca prelucreaza sau nu Datele sale cu Caracter Personal; 
  2. rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma în date anonime, în mod gratuit, Datele sale cu Caracter Personal a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor legii;
  3. înceta prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ale solicitantului. 

Bringo folosește fișiere de tip cookie sau tehnologii de tracking silimare. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care sunt folosite aceste fișiere, vă rugăm să accesați Politica de cookies la următorul link: https://www. bringo. ro/public/cookie-policy

Prelucrarile Datelor cu Caracter Personal sunt monitorizate si supravegheate de Responsabilul cu Protectia Datelor, având urmatoarele date de contact: dpo_romania@carrefour.com